bip.kolaczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach www.kolaczyce.pl
Rok 2015 strona główna 

Rok 2015
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI, OŚWIATY I
WYCHOWANIA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE W
2015 R.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji oświaty i wychowania.PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.PDF

Korekta zakresu rzeczowego i kosztorysu.PDF

Wzór oferty.doc

Korekta zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania wraz z świadczeniem.doc

Wykaz kadry zatrudnionej przy realizacji zadania.doc

Wzory oświadczeń.doc

Wzór sprawozdania.doc

Zarządzenie Burmistrza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.PDF

Formularz zgłoszeniowy.doc

Zarządzenie Burmistrza - powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.PDF

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-02-16 17:31:01.
Data wprowadzenia: 2015-02-16 17:31:01
Opublikowane przez: Dawid Kucik

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kolaczyce.pl