bip.kolaczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach www.kolaczyce.pl
Rok 2017 strona główna 

Rok 2017
Uchwała Nr VI/66/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

W sprawie opinii o poprawności planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 Uchwała Nr VI/66/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2017-02-24 10:53:44.
Uchwała Nr VI/46/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2017-2026

 Uchwała Nr VI/46/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2017-02-24 10:47:17.
Data wprowadzenia: 2017-02-24 10:47:17
Autor: Edyta Gawrońska
Opublikowane przez: Dawid Kucik

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kolaczyce.pl