Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne)


I. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


1.     Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;


2.     Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (700 – 1500) do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kołaczycach (sekretariat) na następujących nośnikach danych:


a.       Dyskietka 1,44 MB


b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0


c.       Płyta CD-RW, DVD


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


II. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes


2.      Akceptowalne formaty załączników to:


a.       DOC, RTF


b.      XLS


c.       CSV


d.      TXT


e.      GIF, TIF, BMP, JPG


f.        PDF


g.       ZIP


3.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


4.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-01-19 19:39:10 | Data modyfikacji: 2013-01-19 19:43:40.
Data wprowadzenia: 2013-01-19 19:39:10
Data modyfikacji: 2013-01-19 19:43:40
Opublikowane przez: Dawid Kucik