Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Rogowiec"
2018-11-06 10:23:35
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-10-25 21:48:46
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. toczącego się postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
2018-07-27 12:24:48
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Grodno" na działkach nr: 26, 28, 29, 30 i 1394 w miejscowości Kołaczyce
2018-06-04 13:49:29
  ...więcej

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Grodno" na działkach nr: 26, 28, 29, 30 i 1394 w miejscowości Kołaczyce
2018-05-14 13:56:04
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH180031 w częściach leżących poza gruntami Lasów Państwowych
2018-04-27 09:53:14
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Grodno” na działkach nr: 26, 28, 29, 30 i 1394 w miejscowości Kołaczyce .
2018-03-26 07:53:36
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-02-22 13:39:04
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-02-22 13:36:47
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie
2018-02-15 09:03:50
  ...więcej

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-02-05 10:02:15
  ...więcej

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-02-05 09:57:38
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2017-12-21 07:50:25
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2017-12-21 07:48:07
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2017-12-20 07:44:16
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłożeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-11-10 13:38:48
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South - Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)
2017-05-08 12:37:49
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej – części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-12-14 14:32:36
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-12-14 14:30:27
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-11-25 07:29:01
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 122
następne