Rok 2014

Uchwała Nr VI/89/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

 Uchwała Nr VI/89/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:30:20.
Uchwała Nr VI/45/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasoowej Gminy Kołaczyce na lata 2015-2026

 Uchwała Nr VI/45/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:25:32.
Uchwała Nr VI/64/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej
IzbyObrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce , wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 Uchwała Nr VI/64/2014 z dnia 14 lutego 2014 r

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-02-25 15:26:51 | Data modyfikacji: 2014-02-25 15:28:16.
Uchwała Nr VI/63/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 Uchwała Nr VI/63/2014 z dnia 14 lutego 2014 r

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-02-25 15:21:38.
Uchwała Nr VI/45/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2014-2026
 Uchwła Nr VI/45/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-01-17 14:48:54 | Data modyfikacji: 2014-01-17 14:50:15.
Uchwła Nr VI/98/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 Uchwła Nr VI/98/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-01-10 12:56:01.
Data wprowadzenia: 2014-01-10 12:56:01
Opublikowane przez: Dawid Kucik