Rok 2016

Uchwała Nr VI/63/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 Uchwała Nr VI/63/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:47:33.
Uchwała Nr VI/62/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w uchwale budżetowej na 2016 rok

 Uchwała Nr VI/62/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:44:21.
Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:44:21
Opublikowane przez: Dawid Kucik