kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miejskiego w Kołaczycach: www.kolaczyce.pl
 Rok 2016

Rok 2016

Uchwała Nr VI/63/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 Uchwała Nr VI/63/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:47:33.
Uchwała Nr VI/62/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w uchwale budżetowej na 2016 rok

 Uchwała Nr VI/62/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:44:21.
Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:44:21
Opublikowane przez: Dawid Kucik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kołaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
Burmistrz
Małgorzata Salacha
Kontakt:
Tel: 13 446-02-21
Fax: 12 446-02-58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl