Rok 2016

OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE SPRZYJANIA
ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE W
2016 r.

Uchwała do pobrania:


Uchwała Nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Kołaczycach.PDF


Plik do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu.PDF

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.docx

Wzory oświadczeń.docx

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Kołaczyce.docx

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków.pdf

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Kołaczyce w 2016 roku.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Aldona Krajewska | Data wprowadzenia: 2016-02-26 12:08:54 | Data modyfikacji: 2016-02-29 08:19:36.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci
z zaburzeniami psychicznymi

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.PDF

Oferta na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej obejmującego świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.PDF

Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychic

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-11-30 15:01:03.
Data wprowadzenia: 2016-11-30 15:01:03
Opublikowane przez: Dawid Kucik