kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miejskiego w Kołaczycach: www.kolaczyce.pl
 Rok 2017

Rok 2017

Uchwała Nr VI/66/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

W sprawie opinii o poprawności planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 Uchwała Nr VI/66/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2017-02-24 10:53:44.
Uchwała Nr VI/46/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2017-2026

 Uchwała Nr VI/46/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2017-02-24 10:47:17.
Data wprowadzenia: 2017-02-24 10:47:17
Autor: Edyta Gawrońska
Opublikowane przez: Dawid Kucik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kołaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
Burmistrz
Małgorzata Salacha
Kontakt:
Tel: 13 446-02-21
Fax: 12 446-02-58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl