Rok 2018

Informacja

Burmistrz Kołaczyc  na  podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Kołaczycach na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do  publicznej wiadomości  z dniem 23 stycznia 2018r.  do dnia 13 lutego 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie Bieździedza przeznaczonej do najmu w drodze  przetargu.
Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-01-19 12:10:30 | Data modyfikacji: 2018-01-19 12:11:44.
INFORMACJA

Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 11 stycznia 2018r. na okres co najmniej 30 dni ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 215/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołaczyce.


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-01-12 11:53:35.
Data wprowadzenia: 2018-01-12 11:53:35
Autor: Małgorzata Salacha
Opublikowane przez: Dawid Kucik