Rok 2018

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do
użyczenia
 Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-10-31 08:42:11.
KOMUNIKAT BURMISTRZA KOŁACZYC o publicznych
konsultacjach

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

przedstawiam

do publicznych konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 Konsultacje mają charakter opiniodawczy i polegają na zaproponowaniu zmian lub wniesieniu uwag do treści projektu Programu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Kołaczyce.

Konsultacje rozpoczynają się od dnia 29 października 2018 r. i trwają do 12 listopada 2018 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem Programu na stronie internetowej Gminy Kołaczyce.

Opinie i uwagi dotyczące projektu Programu można składać pisemnie na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, ul. Rynek 1, pok. nr 4b lub przesłać na adres e-mail sekretarz@kolaczyce.itl.pl, w terminie do 12 listopada 2018 r.

Formularze nie zawierające uzasadnienia oraz anonimowe nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o konsultacjach.docx

Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Kołaczyc w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx

FORMULARZ KONSULTACJI.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:27:20.
Informacja

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:07:46.
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej w
użyczenie
 Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-10-25 21:20:07.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc  na  podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do  publicznej wiadomości  z dniem 24 października 2018 r.  do dnia 14 listopada 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie, obejmujący budynek położony na działce nr ewid. 482/2 stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obręb ewidencyjny Sowina.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-10-25 21:15:35.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla
wyłonienia realizatorów programu polityki
zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie
 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla wyłonienia realizatorów programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-09-19 18:59:35.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla
wyłonienia realizatorów programu polityki
zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc nr 88/2018.PDF

ogłoszenie konkursu ofert.PDF

program polityki zdrowotnej.PDF

oświadczenie oferenta.PDF

formularz ofertowy.PDF

formularz ofertowy.docx

oświadczenie oferenta.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:49:01.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji "rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie
Kołaczyckie

Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Babiarz | Data wprowadzenia: 2018-09-05 12:04:00.
Obwieszczenie - Przebudowa drogi powiatowej w
Nawsiu Kołaczyckim

Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

obwieszczenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Babiarz | Data wprowadzenia: 2018-08-09 11:01:38.
Informacja o odwołaniu przetargu ustnego
nieograniczonego na najem nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kołaczyce

Burmistrz Kołaczyc odwołuje wyznaczony na dzień 29 marca 2018 r. na godz. 900 I przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości wchodzącej w skład działki nr ewid.: 583/2 o powierzchni 0.0012 ha stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obręb ewidencyjny Bieździedza.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-03-22 07:44:28 | Data modyfikacji: 2018-03-22 07:48:16.
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do
użyczenia

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-03-16 09:17:19.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 15 marca 2018r. do dnia 5 kwietnia 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie, obejmujący pomieszczenia w budynku położonym na działce nr ewid. 208/1 stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-03-14 19:43:21.
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie do pobrania w pliku poniżej:


 

 ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:44:36.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 1 marca 2018r. do dnia 22 marca 2018r. wykaz nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:49:28.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 15 lutego 2018r. do dnia 29 marca 2018r. ogłoszenie o przetargu na najem części nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 583/2 stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie Bieździedza.


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-15 09:28:26.
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do
najmu
 Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-01-23 07:59:33 | Data modyfikacji: 2018-01-23 08:01:17.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc  na  podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Kołaczycach na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do  publicznej wiadomości  z dniem 23 stycznia 2018r.  do dnia 13 lutego 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie Bieździedza przeznaczonej do najmu w drodze  przetargu.
Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-01-19 12:10:30 | Data modyfikacji: 2018-01-19 12:11:44.
INFORMACJA

Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 11 stycznia 2018r. na okres co najmniej 30 dni ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 215/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołaczyce.


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-01-12 11:53:35.
Data wprowadzenia: 2018-01-12 11:53:35
Autor: Małgorzata Salacha
Opublikowane przez: Dawid Kucik