Przetargi 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – 2018
ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – 2018 ROK

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-02-19 12:07:16 | Data modyfikacji: 2018-03-21 13:59:39.
Przebudowa bazy widowiskowo - rekreacyjnej w
Kołaczycach i Bieździadce

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-09 11:59:09.
Przebudowa budynku Bieździadka Góry

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:31:09 | Data modyfikacji: 2018-05-22 13:31:51.
Przebudowa części budynku Domu Strażaka i
Rolnika w Bieździedzy z przeznaczeniem na Dzienny
Dom "Senior+" w Bieździedzy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-04 12:06:43 | Data modyfikacji: 2018-05-22 13:30:51.
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 36, 172, 187 w km
0+000 – 0+650 w miejscowości Sieklówka

Inormacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-04 10:48:17 | Data modyfikacji: 2018-05-22 10:07:57.
Przebudowa bazy widowiskowo - rekreacyjnej w
Kołaczycach i Bieździadce

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja treści SIWZ

Uzupełniony załącznik nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:35:06 | Data modyfikacji: 2018-05-08 15:50:12.
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi
gminnej Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym –
Folwark nr 113401 R w km 6+600 - 6+950 w
miejscowości Sowina”- etap III

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:21:34 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:47:19.
Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kołaczycach

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert art 86 ust. 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-03-21 13:02:02 | Data modyfikacji: 2018-04-19 12:03:38.
Dostawa kruszywa na remont bieżący dróg na
terenie Gminy Kołaczyce

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert art 86 ust. 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-02-09 19:11:52 | Data modyfikacji: 2018-03-21 14:00:02.
Data wprowadzenia: 2018-02-09 19:11:52
Data modyfikacji: 2018-03-21 14:00:02
Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ