Przetargi 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – 2018
ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – 2018 ROK

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-02-19 12:07:16 | Data modyfikacji: 2018-03-21 13:59:39.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ format pdf

Załączniki do SIWZ edytowalne

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-12-12 15:09:28.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ format pdf

Załączniki do SIWZ edytowalne

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:20:52 | Data modyfikacji: 2018-11-30 12:58:24.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2018/2019

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ format pdf

Załączniki do SIWZ edytowalne

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-11-06 15:10:23 | Data modyfikacji: 2018-11-19 14:02:47.

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ format pdf

Załączniki do SIWZ edytowalne

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-10-18 13:39:39 | Data modyfikacji: 2018-10-31 13:16:20.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Kołaczyce

Inormacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ format pdf

Załączniki do SIWZ edytowalne

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-10-12 12:27:52 | Data modyfikacji: 2018-10-25 14:36:14.

Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołaczycach

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ format pdf

Załączniki do SIWZ edytowalne

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-10-11 12:52:14 | Data modyfikacji: 2018-10-22 09:47:57.

Przebudowa drogi ul. Bukowa dz. nr ewid. 346 w km 0+000 – 0+580 w miejscowości Kołaczyce

Inormacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ.word

Załączniki do SIWZ.pdf

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:10:27 | Data modyfikacji: 2018-10-22 09:51:00.

Przebudowa drogi wewnętrznej II etap w km 0+265-0+871 w Bieździedzy

Inormacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz osób

Załącznik nr 4 wzór umowy.PDF

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 6 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.WORD

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-09-24 13:27:56 | Data modyfikacji: 2018-10-17 08:18:21.

Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołaczycach.

Inormacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:12:03 | Data modyfikacji: 2018-09-20 14:21:14.

Przebudowa ciągu dróg Nr 113405R Bieździedza-Słonki dz. nr ewid. 618 w km 0+800-1+018 w m. Bieździedza i drogi dz. nr ewid. 852/1 w km 0+000-0+450 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie.

Inormacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-08-31 11:16:34 | Data modyfikacji: 2018-10-04 09:34:09.

Przebudowa drogi wewnętrznej II etap w km 0+265-0+871 w Bieździedzy.

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:15:14 | Data modyfikacji: 2018-09-18 14:24:24.
Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kołaczycach.

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:51:31 | Data modyfikacji: 2018-08-27 14:56:15.
Przebudowa drogi wewnętrznej II etap w km
0+265-0+871 w Bieździedzy

Uniewaznienie postępowania

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ.word

Załączniki do SIWZ.pdf

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:50:38.
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 638/5 w
Nawsiu Kołaczyckim wraz z wykonaniem odwodnienia
liniowego w km 0+000 – 0+159,95

Informacja o wyborze

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ.word

Załączniki do SIWZ.pdf

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:46:59.
Przebudowa drogi Sowina-Rola-Kozówek dz. nr ewid.
682 i 683/1 w km 0+050 – 0+560 w miejscowości
Sowina

Informacja o wyborze

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

Załączniki do SIWZ.word

Załączniki do SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-08-10 13:43:43 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:23:33.
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej
nr 73 w Kołaczycach ul. Burmistrza Wiejowskiego

Informacja o wyborze

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załączniki do SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ.word

 

Opublikowane przez: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:24:52 | Data modyfikacji: 2018-08-27 15:12:59.
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 638/5 w
Nawsiu Kołaczyckim wraz z wykonaniem odwodnienia
liniowego w km 0+000 – 0+159,95

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty.WORD

Załącznik nr 1 Formularz oferty.PDF

Załącznik nr 2 oświadczenie.WORD

Załącznik nr 2 oświadczenie.PDF

Załącznik nr 3 wykaz osób.WORD

Załącznik nr 3 wykaz osób.PDF

Załącznik nr 4 wzór umowy.PDF

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 6 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.WORD

Załącznik nr 6 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.PDF

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-07-26 14:33:23 | Data modyfikacji: 2018-08-13 12:45:56.
Budowa Otwartych Stref Aktywności w 5
miejscowościach Gminy Kołaczyce (Bieździedza,
Bieździadka, Lublica, Sieklówka, Sowina)

Inormacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty.PDF

Załącznik nr 1 Formularz oferty.WORD

Załącznik nr 2 oświadczenie.PDF

Załącznik nr 2 oświadczenie.WORD

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych.PDF

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych.WORD

Załącznik nr 4 wykaz osób.PDF

Załącznik nr 4 wykaz osób.WORD

Załącznik nr 5 wzór umowy.PDF

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.PDF

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.WORD

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:01:54 | Data modyfikacji: 2018-07-25 14:26:05.
Przebudowa drogi gminnej Nr 113404R
Bieździedza-Turczyn dz. nr ewid. 375 w km 1+000
– 1+886 w miejscowości Bieździedza

Inormacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja treści SIWZ

Zmodyfikowana treść SIWZ

Zmodyfikowany formularz ofertowy.WORD

Zmodyfikowany formularz ofertowy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty.WORD

Załącznik nr 1 Formularz oferty.PDF

Załącznik nr 2 oświadczenie.WORD

Załącznik nr 2 oświadczenie.PDF

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych.WORD

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych.PDF

Załącznik nr 4 wykaz osób.WORD

Załącznik nr 4 wykaz osób.PDF

Załącznik nr 5 wzór umowy.PDF

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.WORD

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.PDF

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:08:26 | Data modyfikacji: 2018-07-16 09:36:25.
Przebudowa bazy widowiskowo - rekreacyjnej w
Kołaczycach i Bieździadce

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:58:27 | Data modyfikacji: 2018-06-13 09:01:33.
Przebudowa bazy widowiskowo - rekreacyjnej w
Kołaczycach i Bieździadce

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-09 11:59:09 | Data modyfikacji: 2018-05-25 14:24:55.
Przebudowa budynku Bieździadka Góry

Inormacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:31:09 | Data modyfikacji: 2018-05-25 14:17:38.
Przebudowa części budynku Domu Strażaka i
Rolnika w Bieździedzy z przeznaczeniem na Dzienny
Dom "Senior+" w Bieździedzy

Inormacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-04 12:06:43 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:52:03.
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 36, 172, 187 w km
0+000 – 0+650 w miejscowości Sieklówka

Inormacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-05-04 10:48:17 | Data modyfikacji: 2018-05-22 10:07:57.
Przebudowa bazy widowiskowo - rekreacyjnej w
Kołaczycach i Bieździadce

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja treści SIWZ

Uzupełniony załącznik nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:35:06 | Data modyfikacji: 2018-05-08 15:50:12.
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi
gminnej Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym –
Folwark nr 113401 R w km 6+600 - 6+950 w
miejscowości Sowina”- etap III

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:21:34 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:47:19.
Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kołaczycach

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert art 86 ust. 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-03-21 13:02:02 | Data modyfikacji: 2018-04-19 12:03:38.
Dostawa kruszywa na remont bieżący dróg na
terenie Gminy Kołaczyce

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert art 86 ust. 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

 

Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ | Data wprowadzenia: 2018-02-09 19:11:52 | Data modyfikacji: 2018-03-21 14:00:02.
Data wprowadzenia: 2018-02-09 19:11:52
Data modyfikacji: 2018-03-21 14:00:02
Opublikowane przez: ANASTAZJA GŁOGOWSKA-MIKOŚ