Rok 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kołaczycach

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-10-25 21:05:36 | Data modyfikacji: 2018-10-25 21:07:14.
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 23 października 2018 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kołaczycach
 Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Kołaczyc z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-10-25 20:55:10.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. finansowych

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-09-18 21:04:05.
Lista osób spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze ds. finansowych
 Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:28:02.
Zarządzenie Kierownika Urzędu – Burmistrza
Kołaczyc w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze ds. finansowych
 Zarządzenie Kierownika Urzędu – Burmistrza Kołaczyc w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:26:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds. finansowych

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych.PDF

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.doc

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-09-03 15:27:39 | Data modyfikacji: 2018-09-03 15:28:52.
Zarządzenie nr 13/2018 Kierownika Urzędu –
Burmistrza Kołaczyc z dnia 3 września 2018 r. w
sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. finansowych
 Zarządzenie nr 13/2018 Kierownika Urzędu – Burmistrza Kołaczyc z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-09-03 15:25:19.
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy
 Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-08-27 13:42:32.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki
Zdrowotnej w Kołaczycach
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:42:34 | Data modyfikacji: 2018-08-24 12:44:08.
Lista osób spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze: Skarbnik Gminy

Lista do pobrania w pliku poniżej:

 Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Skarbnik Gminy.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-08-22 15:00:20.
Zarządzenie nr 12/2018 Kierownika Urzędu –
Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w
sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy

Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

 Zarządzenie nr 12/2018 Kierownika Urzędu – Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:55:51.
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze: Skarbnik Gminy

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Skarbnik Gminy.PDF

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.doc

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-08-01 19:40:40 | Data modyfikacji: 2018-08-01 19:44:26.
Zarządzenie nr 11/2018 Kierownika Urzędu –
Burmistrza Kołaczyc z dnia 1 sierpnia 2018r. w
sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze: Skarbnik Gminy
 Zarządzenie nr 11/2018 Kierownika Urzędu – Burmistrza Kołaczyc z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Skarbnik Gminy.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-08-01 19:37:36.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. informacji niejawnych, obrony
cywilnej i działalności gospodarczej
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji niejawnych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:29:10.
Zarządzenie nr 10/2018 Kierownika Urzędu –
Burmistrza Kołaczyc w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze ds. informacji niejawnych,
obrony cywilnej i działalności gospodarczej

Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

 Zarządzenie nr 10/2018 Kierownika Urzędu – Burmistrza Kołaczyc.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-04-30 15:09:09.
Lista osób spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze ds. informacji niejawnych,
obrony cywilnej i działalności gospodarczej

Lista do pobrania w pliku poniżej:

 Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji niejawnych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-04-30 15:05:37 | Data modyfikacji: 2018-04-30 15:07:04.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds. informacji niejawnych, obrony
cywilnej i działalności gospodarczej
 ogłoszenie o naborze.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:34:19.
Zarządzenie Kierownika Urzędu - Burmistrza
Kołaczyc w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze ds. informacji niejawnych,
obrony cywilnej i działalności gospodarczej
 zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:30:27.
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach

Ogłoszenie do pobrania w pliku poniżej:

 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:57:02 | Data modyfikacji: 2018-03-15 09:01:51.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Radca prawny

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

 informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-28 13:57:59.
Lista osób spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze Radca prawny

Lista do pobrania w pliku poniżej:

 Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Radca prawny.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:54:55 | Data modyfikacji: 2018-02-21 13:56:05.
Zarządzenie Kierownika Urzędu – Burmistrza
Kołaczyc w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze Radca prawny

Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

 Zarządzenie Kierownika Urzędu – Burmistrza Kołaczyc w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Radca prawny.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:51:13 | Data modyfikacji: 2018-02-21 13:53:15.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w
Kołaczycach

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:44:37.
Lista osób spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:05:17.
Zarządzenie Kierownika Urzędu – Burmistrza
Kołaczyc w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:01:55.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Radca prawny w wymiarze ½ etatu
 Ogłoszenie o naborze.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:18:41.
Zarządzenie Kierownika Urzędu – Burmistrza
Kołaczyc w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze Radca prawny
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:16:09.
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 Ogłoszenie o naborze.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-01-29 19:49:08.
Zarządzenie Kierownika Urzędu – Burmistrza
Kołaczyc w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-01-29 19:07:04.
Data wprowadzenia: 2018-01-29 19:07:04
Autor: Małgorzata Salacha
Opublikowane przez: Dawid Kucik