Obwieszczenia 2019r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.5.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia dla budynków mieszkalnych  zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1251, 1261/2, 1262, 1263, 1271, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279, 1280, 1281/3, 1281/4, 1282, 1283/4, 1283/5, 1283/6 i 1392 położonych w Kołaczycach, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-13 14:51:41 | Data modyfikacji: 2019-08-13 14:52:01.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.6.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 1315/8 i 1315/9 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce.

obwieszczenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-29 08:20:54.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1315/11, 1307, 1314, 1725/1 i 1725/4 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

obwieszczenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:32:10.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.4.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 1178/1 i 1178/2 położonych w Bieździadce, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-09 15:34:55 | Data modyfikacji: 2019-07-09 15:35:36.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego  zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1315/8 i 1315/9 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:25:59 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:26:18.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.1.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 703/5, 698/1 i 697/10 położonych w Sieklówce Dolnej, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 

 onwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:21:39 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:22:02.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia dla budynków mieszkalnych   zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1251, 1261/2, 1262, 1263, 1271, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279, 1280, 1281/3, 1281/4, 1282, 1283/4, 1283/5, 1283/6 i 1392 położonych w Kołaczycach, gmina Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Dorota Wilisowska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:57:57 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:00:44.
OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu projektu decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wydał postanowienie znak: T.2f.456.55.2019 z dnia 14.05. 2019 r. uzgadniające projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 703/5, 698/1 i 697/10 położonych w Sieklówce Dolnej, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-05-20 11:14:48 | Data modyfikacji: 2019-05-20 11:15:30.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego

Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-05-14 12:40:00 | Data modyfikacji: 2019-05-14 12:46:09.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 703/5, 698/1 i 697/10 położonych w Sieklówce Dolnej, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2019-04-11 08:49:34.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.15.2018.DW z dnia 20 lutego 2019 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 517, 530/4 i 533/1 położonych w Lublicy, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-25 20:09:20.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.16.2018.DW z dnia 18 lutego  2019 r. dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 298 i 299 położonych w Sieklówce, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-18 11:35:45.
OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu projektu decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle wydał postanowienie znak RZ.2.3.521.06.2019.RP-H z dnia 5 lutego 2019 r. uzgadniającą projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 517, 530/4 i 533/1 położonych w Lublicy, gmina Kołaczyce.

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:36:32.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.14.2018.DW z dnia 10  stycznia 2018 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 794/3, 807, 811/2 i 818 położonych w obrębie ewidencyjnym Lublica, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:16:20.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.13.2018.DW z dnia 7 stycznia 2019 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowaną na terenie działek nr ewid. 428/3, 428/4 i 428/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Sieklówka, gmina Kołaczyce.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

  obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:38:04.

Zobacz:
 Obwieszczenia 2019r. .  Obwieszczenia 2018r. .  Obwieszczenia 2017r. . 
Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:38:04
Autor: Stanisław Żygłowicz
Opublikowane przez: Dawid Kucik