"Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - ROK 2019

Oferta na realizację zadania publicznego "Wesele
Pogórzańskie"

Pliki do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Informacja o możliwości zgłoszenia uwag.pdf

Formularz z uwagami do złożonej oferty.docx

Informacja o braku uwag do oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:33:46 | Data modyfikacji: 2019-11-12 14:34:38.
Oferta na realizację zadania publicznego "II
Gminne Forum Organizacji Pozarządowych w Gminie
Kołaczyce"

Pliki do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Informacja o możliwości zgłoszenia uwag.pdf

Formularz z uwagami do złożonej oferty.docx

Informacja o braku uwag do oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:13:07 | Data modyfikacji: 2019-11-07 13:13:22.
Oferta na realizację zadania publicznego "Dzień
Matki w Sowinie”

Pliki do pobrania:

Informacja o braku uwag.PDF

Oferta realizacji zadania publicznego.PDF

Informacja o możliwosci zgłoszenia uwag.PDF

Formularz do zgłoszenia uwag.DOCX

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:59:09.
Oferta na realizację zadania publicznego
"Spotkanie Opłatkowe"

Pliki do pobrania:

informacja_2_18_12_2018.pdf

Informacja.PDF

oferta.PDF

formularz z uwagami do złożonej oferty.docx

Informacja 2.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:29:22 | Data modyfikacji: 2019-01-11 14:49:23.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:29:22
Data modyfikacji: 2019-01-11 14:49:23
Opublikowane przez: Dawid Kucik