Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019

Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach:
Bieździadka, Bieździedza, Krajowice, Lublica,
Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka, Sowina oraz
wyborów Przewodniczącego i Członków Zarządu
Miasta Kołaczyce
 Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach: Bieździadka, Bieździedza, Krajowice, Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka, Sowina oraz wyborów Przewodniczącego i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-13 20:19:35.
Kalendarz wyborczy
 Kalendarz wyborczy.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:05:07 | Data modyfikacji: 2019-02-14 08:08:15.
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów
druków do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i
Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego i Członków
Zarządu Miasta Kołaczyce
 Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów druków do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-14 07:50:13 | Data modyfikacji: 2019-02-14 08:03:22.
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach:
Bieździadka, Bieździedza, Krajowice, Lublica,
Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka, Sowina oraz
wyborów Przewodniczącego i Członków Zarządu
Miasta Kołaczyce
 Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach: Bieździadka, Bieździedza, Krajowice, Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka, Sowina oraz wyborów Przewodniczącego i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-14 07:59:51 | Data modyfikacji: 2019-02-14 08:03:48.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 12
lutego 2019 r. o liczbie wybieranych członków do
Rad Sołeckich i członków Zarządu Miasta
wybieranych w poszczególnych sołectwach i
mieście Kołaczyce w wyborach zarządzonych na
dzień 24 marca 2019 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 lutego 2019 r. o liczbie wybieranych członków do Rad Sołeckich i członków Zarządu Miasta wybieranych w poszczególnych sołectwach i mieście Kołaczyce w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:28:00.
Wzory druków wyborczych

Zgłoszenie kandydata na sołtysa.PDF

Zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej.PDF

Zgłoszenie kandydata na przewodniczącego zarządu.PDF

Zgłoszenie kandydata na członka zarządu miasta.PDF

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.PDF

Zgłoszenie członka OKW w sołectwie.PDF

Zgłoszenie członka OKW w mieście.PDF

Zgłoszenie męża zaufania.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:33:19.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 marca
2019 r. o przedłużeniu terminu na zgłaszanie
kandydatów na członków Rady Sołeckiej
sołectwa Bieździadka w wyborach zarządzonych na
dzień 24 marca 2019 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 marca 2019 r. o przedłużeniu terminu na zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Bieździadka w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żyglowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-07 23:11:00 | Data modyfikacji: 2019-03-07 23:13:03.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 marca
2019 r. o przedłużeniu terminu na zgłaszanie
kandydatów na sołtysa Krajowic w wyborach
zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 marca 2019 r. o przedłużeniu terminu na zgłaszanie kandydatów na sołtysa Krajowic w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:03:29.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 14 marca
2019 r. o obwodach głosowania i siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 14 marca 2019 r. o obwodach głosowania i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r..PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-14 20:35:35.
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
Sołtysów, członków Rad Sołeckich,
Przewodniczącego Zarządu miasta i członków
Zarządu miasta Kołaczyce
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu miasta i członków Zarządu miasta Kołaczyce.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-15 20:39:45.
Obwieszczenia o wynikach wyborów na Sołtysów i
członków Rad Sołeckich oraz na
Przewodniczącego i członków Zarządu miasta
Kołaczyce, które odbyły się 24 marca 2019 r.
 Obwieszczenia o wynikach wyborów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz na Przewodniczącego i członków Zarządu miasta Kołaczyce, które odbyły się 24 marca 2019 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-28 20:28:38.
WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH 2019

Wyniki do pobrania w pliku poniżej:

WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2019-08-05 10:20:25 | Data modyfikacji: 2019-08-05 10:21:10.
Data wprowadzenia: 2019-08-05 10:20:25
Data modyfikacji: 2019-08-05 10:21:10
Opublikowane przez: Dawid Kucik