Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020r.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego
głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.


1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.


Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.


Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.


2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.


3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.


Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:12:35.
Prezentacja szkoleniowa członków Obwodowych
Komisji Wyborczych

Prezentacja do pobrania w pliku poniżej:

Prezentacja szkoleniowa członków Obwodowych Komisji Wyborczych.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:48:59.
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych
dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz
przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania

Wytyczne do pobrania w pliku poniżej:

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:36:08.
Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w
Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf

Postanowienie do pobrania w pliku poniżej:

Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Kamil Konrad Janiec | Data wprowadzenia: 2020-06-18 14:03:38 | Data modyfikacji: 2020-06-18 14:06:04.
Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w
Krośnie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

postanowienie do pobrania w pliku poniżej:

Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Kamil Konrad Janiec | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:29:16.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020 r.o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 15:27:39.
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 12 czerwca 2020 r. o terminie losowania
członków OKW

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja Komisarza Wyborczego o terminie losowania członków OKW.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Kamil Konrad Janiec | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:21:13 | Data modyfikacji: 2020-06-12 15:51:02.
Uchwała Nr 166/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu
przekazywania danych o liczbie osób ujętych w
spisach wyborców oraz o liczbie wyborców,
którym wydano karty do głosowania w stałych
obwodach głosowania utworzonych w kraju w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 166/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:00:58.
Uchwała Nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla
obwodowych komisji wyborczych dotyczących
sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności
arytmetycznej danych zawartych w projektach
protokołów głosowania i w protokołach
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.

Uchwała Nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:58:22.
Uchwała Nr 133/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych
dotyczących druku i dostarczenia kart do
głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a obwodowym komisjom wyborczym
utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 133/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:53:54 | Data modyfikacji: 2020-06-10 11:54:13.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 9
czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

Obwieszczenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-10 08:55:04.
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej - 5
czerwca 2020

1. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym.PDF

2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.PDF

3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.PDF

4. Informacja o możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania.PDF

5. Wzór formularza zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:24:44 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:25:39.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

Postanowienie do pobrania w pliku poniżej:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Elżbieta Witek | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:15:55 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:23:51.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:15:03.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Kamil Konrad Janiec | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:56:00.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 9
kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika

Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

Obeieszczenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-04-16 10:11:01 | Data modyfikacji: 2020-04-16 10:34:24.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-04-16 10:07:05 | Data modyfikacji: 2020-04-16 10:35:32.
Informacja Komisarza Wyborczego o terminie
losowania członków OKW

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja Komisarza Wyborczego o terminie losowania członków OKW.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Kamil Konrad Janiec | Data wprowadzenia: 2020-04-15 10:13:44.
Informacja o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Kamil Konrad Janiec | Data wprowadzenia: 2020-04-09 09:39:48.
KOMUNIKAT dotyczący przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych

KOMUNIKAT dotyczący przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


 


Z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie zgodnie z kalendarzem wyborczym do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15 00 .


Zgłoszeń można dokonywać w następujący sposób:


1) przesłać w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@kolaczyce.itl.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny) i oryginały przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń); 


2) wrzucić komplet dokumentów oryginalnych do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, przy ul. Rynek 1 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 15 30; wtorek 730 – 1600, piątek 730 – 1500);


3) przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce.


Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.


Dopuszczalne jest również potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego przez osobę przyjmującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).


Informacje pod numerem telefonu 13 44 109 93.


Marta Baran


Sekretarz Gminy

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:28:00.
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Wzór do pobrania w pliku poniżej:

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2020-02-24 12:52:09.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 12:48:25.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 17
lutego 2020 r.

o wyznaczeniu na obszarze Gminy Kołaczyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:

Obwieszczenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-17 10:52:19.
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

Postanowienie do pobrania w pliku poniżej:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Elżbieta Witek | Data wprowadzenia: 2020-02-07 11:40:37 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:41:08.
Data wprowadzenia: 2020-02-07 11:40:37
Data modyfikacji: 2020-02-07 11:41:08
Autor: Elżbieta Witek
Opublikowane przez: Dawid Kucik