Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Kołaczycach  www.kolaczyce.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-09-20 10:03:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2017 - kadencja VII

Dawid Kucik
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-20 10:03
Dodano Protokol_z_XXXVI_sesji_Rady_Miejskiej.pdf  więcej >
2017-09-20 10:02:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2017 - kadencja VII

Dawid Kucik
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-20 10:02
Aktualizacja 18, Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej w
Kołaczycach z dnia 4 sierpnia 2017.PDF  więcej >
2017-09-19 14:54:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-19 14:54
Dostawa kruszyw na remont bie
Dodano informacja_o_wyborze_8_2017.pdf  więcej >
2017-09-19 14:54:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-19 14:54
Dostawa kruszyw na remont bie
Dodano informacja_86_5_2017_8.pdf  więcej >
2017-09-18 14:48:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:48
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Oświadczenie_w_zakresie_grupy_kapi
tałowej_9_2017.docx  więcej >
2017-09-18 14:48:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:48
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano załącznik_nr_6_9_2017.zip  więcej >
2017-09-18 14:47:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:47
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano załącznik_nr_5_wzór_umowy_9_2017.doc  więcej >
2017-09-18 14:47:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:47
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano Załącznik_nr_4_do_SIWZ_wykaz_osób_9_2017.docx  więcej >
2017-09-18 14:47:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:47
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano Załącznik_nr_3_do_SIWZ_wykaz_robót_9_2017.docx  więcej >
2017-09-18 14:46:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:46
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano załącznik_nr_2_oświadczenie_9_2017.docx  więcej >
2017-09-18 14:46:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:46
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_9_2017.doc  więcej >
2017-09-18 14:45:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:45
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano siwz_9_2017.pdf  więcej >
2017-09-18 14:45:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:45
Przebudowa drogi wewnętrznej
Dodano ogloszenie_9_2017.pdf  więcej >
2017-09-18 14:44:40

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:44
Przebudowa drogi wewnętrznej
  więcej >
2017-09-18 14:39:44

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:39
  więcej >
2017-09-18 14:38:59

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2017

Jerzy Sypień
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 14:38
Przebudowa drogi wewnętrznej
  więcej >
2017-09-18 09:57:29

Aktualizacja informacji w dziale:
"Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - ROK 2017

Dawid Kucik
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-18 09:57
Organizacja turnieju piłkarsk
Dodano informacja_2_organizacja turnieju pilkarskieog
OSP-org_pozarzadowe.docx  więcej >
2017-09-14 12:08:30

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia 2017r.

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-14 12:08
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 13
września 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy
Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczy  więcej >
2017-09-13 09:32:54

Dodanie informacji do działu:
Rok 2017

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-13 09:32
Informacja o wyniku naboru na
  więcej >
2017-09-12 13:14:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia 2017r.

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-12 13:11
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta
Jasielski wydał postanowienie znak AB.0724.13.2017 z dnia 7
września 2017 r. uzgadniające pr  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 3734
następne >     100>>     300>>